citromail logo

Citromail - FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 1. A felhasználási feltételek tartalma
 2. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei
 3. A Szolgáltatás igénybevételének feltétele
 4. A Szolgáltatás rendeltetésszerű használata
 5. Mobilalkalmazások
 6. Felelősség
 7. A szerződés megszűnése
 8. Adatvédelem

I. A felhasználási feltételek tartalma

 1. A jelen felhasználási feltételek a Fjordmail International AS; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Citromail.hu oldalain, valamint a Citromail Mobilalkalmazás segítségével elérhető) információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (Szolgáltatás vagy Citromail) igénybevételének feltételeit tartalmazza, és a Fjordmail International AS, valamint a Szolgáltatás regisztrált igénybe vevője (Felhasználó) között létrejövő Szerződés.

 2. Felhasználónak minősül a Szolgáltatás igénybe vevője. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, egyidejűleg elfogadja a jelen Szerződés feltételeit.

 3. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően bármely Szolgáltatást használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.

 4. A regisztrációval létrejövő Szerződések nyelve magyar, nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek. A Szolgáltatás működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szerződésből linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatkezelési tájékoztató, Egyedi adatkezelési tájékoztató stb.) a Szerződés részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

 1. A Szolgáltatás célja elektronikus levelezési szolgáltatás és ehhez kapcsolódó postafiók nyújtása (alapszolgáltatás), valamint az ezzel összefüggésben felmerülő esetleges kiegészítő szolgáltatások biztosítása. A kiegészítő szolgáltatások leírása a jelen Szerződésben, illetve a Szolgáltatás keretén belül érhető el.

 2. A Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül.

 3. A Szolgáltatás csak regisztrált Felhasználók számára érhető el.

 4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. Az (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.

III. A Szolgáltatás igénybevételének feltétele

 1. A Szolgáltatás igénybevételének feltétele a regisztráció. A Citromail felületén 16. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak.

  A regisztráció a regisztrációs ív valós adatokkal történő, megfelelő és a kötelezően kitöltendő mezők hiánytalan kitöltésével indul. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan e-mail címet választ, amely már létezik, a regisztráció újrakezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába.

  A regisztráció eredményeképpen létrejön a Felhasználó postafiókja, melybe a regisztráció során megadott felhasználónévvel és jelszóval ezt követően azonnal be lehet lépni, és amely a Felhasználó által választott e-mail címre érkező üzenetek fogadását, és ezen e-mail címről történő üzenetküldést teszi lehetővé. Az adatbeviteli hibák javítása a postafiók létrehozása során és azt követően is lehetséges.

 2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felhasználási Feltételek megszegése esetén postafiókja törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó szerződésszegése okán, vagy valamely hatóság utasítására törölte a felhasználói fiókot.

 3. A Felhasználó beleegyezik, hogy a létrehozott postafiókot azonosító e-mail címére a Szolgáltató reklám célú elektronikus hirdetéseket küldjön. A Felhasználó bármikor letilthatja az elektronikus hirdetések fogadását, a Szolgáltató azonban kéri annak figyelembevételét, hogy az alapszolgáltatás hosszú távú, ingyenes működésének feltétele a Szolgáltatás reklámokkal történő támogatása.

 4. A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető levéltartalom valamint a profiljában feltüntetésre kerülő vagy általa közzétett adatok, információk, fotók a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti, és a Szolgáltatást reklám illetve állevélküldés céljára nem használja.

 5. A "SPAM, Közösségi" mappában tárolt levelek száma legfeljebb 100 db lehet, és a beérkezéstől számított 30 napon túl nem tárolódnak. Amennyiben a mappa tartalma akár a darabszámot, akár a 30 napos időkorlátot túllépi, az időben legrégebbi levelek automatikusan törlésre kerülnek. A "Promóció" mappában tárolt levelek száma legfeljebb 300 db lehet, és a beérkezéstől számított 35 napon túl nem tárolódnak. Amennyiben a mappa tartalma akár a darabszámot, akár a 35 napos időkorlátot túllépi, az időben legrégebbi levelek automatikusan törlésre kerülnek. Amennyiben egy fiókba 60 napig nem lépnek be, a SPAM és Promóció mappa a 60. napot követően már nem fogad leveleket. Amennyiben a felhasználó 60. nap után bármikor belép, a mappák ismételten fogadnak majd levelet.

IV. A Szolgáltatás rendeltetésszerű használata

 1. Felhasználó köteles a postafiókját rendszeresen látogatni. Az utolsó belépés utáni 60 nappal a SPAM és Promóció mappa már nem fogadnak levelet. Az utolsó belépést követő 110. nap után a postafiók egyáltalán nem fogad leveleket, de a felhasználó be tud lépni továbbra is. Az utolsó belépés után 240 nappal a a levelezése törlésre kerül, de a felhasználó be tud lépni továbbra is. Az utolsó belépést követő 720 nap elteltével a felhasználói adatokkal együtt a teljes postafiók is törlésre kerül, és a postafiókba a felhasználó a továbbiakban nem tud belépni, mert az nem létezik a továbbiakban. Ezen eseményig a felhasználó több értesítést kap, ha megadott alternatív e-mail címet, és a postafiókja felett rendelkezik. Az e-mail cím újraregisztrálására nincsen lehetőség. Az ebből a folyamatból eredő információ- és adatvesztésekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 2. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szerződés betartása mellett használható. Tilos jogsértő tartalom továbbítása, így különösen bűncselekmény elkövetése, vagy erre való felbujtás, kéretlen reklámüzenetek továbbítása vagy bármely olyan tartalom, melléklet továbbítása, amely bármelyik harmadik személy számára sértő, kárt okoz, vagy az általános erkölcsi normákkal ütközik.

 3. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé, vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

 4. A Felhasználót terheli a teljes felelősség a postafiókjával összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, és/vagy a Szolgáltatás keretén belül gyaníthatóan jogsértő információ továbbítása vagy bűncselekmény elkövetése történik, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett információkat, beleértve magát a postafiókot is, előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

 5. A postafiók és az ahhoz kapcsolódó jelszó titkosságának megőrzése teljes mértékben a Felhasználó felelőssége. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni fiókja(i) bármilyen jogosulatlan felhasználásáról, vagy bármilyen egyéb, a biztonságot sértő cselekedetről. A Szolgáltató az adatok illetéktelen személyek tudomására jutásának megakadályozása érdekében a szükséges és rendelkezésére álló technikai megoldásokat alkalmazza, és nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélkül történő, illetéktelen használatából eredő károkért.

V. Mobilalkalmazások

 1. A Citromail App lehetővé teszi a postafiók mobilkészülékeken történő elérését, és használata során a jelen Szerződés rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók. A Citromail App az iPhone, iPad, iPod Touch eszközökre az AppStoreban, a Google Android rendszert futtató készülékre a Google Market alkalmazásáruházban érhető el, és mindkét esetben az alkalmazásáruház által meghatározott általános szerződési feltételek elfogadása esetén telepíthető a mobilkészülékre. A Citromail App keretén belül a Szolgáltatás egyes, alapszolgáltatáson túli elemei nem érhetők el.

 2. A Citromail App működéséhez élő internetkapcsolat szükséges. Az alkalmazás ugyanolyan módon, körben és céllal tárol adatokat, mintha asztali számítógépen történne a postafiókba belépés. Az adatok átvitele a Citromail szervere és a mobilkészülék között titkosított adatkapcsolat (SSL) használatával történik. Az alkalmazás által kezelt adattípusok az alkalmazás letöltése előtt az alkalmazásáruház által nyújtott adatlapon listázásra kerülnek. A felhasználó az alkalmazás telepítésével egyben engedélyt ad a Citromail App keretén belül történő adatkezelésre. A Citromail App használata során a Citromail regisztrációhoz kapcsolódó, valamint a Citromail.hu weboldal látogatása során megvalósuló adatkezelésen túl más adatkezelés nem történik.

 3. Javasoljuk, hogy amennyiben a mobilkészüléke bármely okból kikerült birtokából (elhagyta, ellopták, eladta, stb.), postafiókjában haladéktalanul törölje a Citromail.hu weboldalon történő belépéssel a Citromail App-on keresztüli hozzáférést a postafiókjához.

 4. A Citromail App és a postafiók között engedélyezett és felépített kapcsolat megszüntethető a Citromail.hu oldalon, a postafiókba történő belépést követően a „Beállítások / Alkalmazások” menüpontban, valamint az alkalmazás készülékről való törlésével.

VI. Felelősség

 1. Szolgáltató célkitűzése, hogy a Szolgáltatást a lehető legmagasabb színvonalon nyújtsa, azonban a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, információ- és/vagy adatvesztés, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

 2. A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 3. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni, és köteles a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 4. A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

 5. A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

 6. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, minden olyan esetért, amely a levelezőrendszer vagy a postafiók használata közben keletkezik, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.

 7. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden, a Szerződés bármely okból történő megszűnéséből eredő kárért, különösen, ha a Felhasználó szerződésszegése vagy valamely hatóság utasítására törölte a postafiókot.

VII. A szerződés megszűnése

 1. A Felhasználó a postafiókba belépve bármikor törölheti a regisztrációját, amely esetben a jelen Szerződés azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik. A törlést követően az e-mail cím nem regisztrálható újra.

 2. Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen Szerződés feltételeit (például a levelező használatával jogsértést követ el, vagy 720 napot meghaladóan nem használja a postafiókot), a Szolgáltató törli a postafiókot, amely esetben a jelen szerződés automatikusan és azonnali hatállyal megszűnik.

 3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Citromail bármely tartalmi elemét, vagy a Szolgáltatás egészét megszüntesse, amely esetben a jelen szerződés automatikusan megszűnik.

VIII. Adatvédelem

 1. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési tájékoztató valamint az Egyedi adatkezelési tájékoztató ad felvilágosítást.

Budapest, 2022. július 1. Fjordmail International AS