citromail logo

Egyedi Adatkezelési Tájékoztató

Jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató a Felhasználási feltételek része, annak rendelkezéseivel együttesen értelmezendő.

A Central Médiacsoport Zrt. (Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9; a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő) Általános Adatkezelési Tájékoztatója a főbb szabályokat tartalmazza, az ott meghatározott fogalmak jelen tájékoztatóban is irányadók. A jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató az eltéréseket, illetve kiegészítéseket tartalmazza.

A tájékoztató alkalmazásának kezdete: 2021. május 1.

I. Az adatkezelés részletei

1. Regisztráció (Citromail e-mail postafiók létrehozása)

Kezelt adatok köre

A regisztrációhoz szükséges adatok: e-mail cím előtagja (felhasználónév), vezetéknév, keresztnév, jelszó, már meglévő email címe és/vagy jelszóemlékeztető kérdés, nem, irányítószám, születési év.
A felhasználónév nem minden esetben ad egyenes következtetést a felhasználó személyére, azonban kapcsolatba hozható vele.

Az iskolai végzettség, munkahelyi pozíció, mobiltelefon-szolgáltató, a háztartásban élő gyermek adatoknál nem kötelező érdemi információ megadása.

A felhasználói profilhoz kapcsolódóan, amennyiben a Felhasználó önkéntesen információt szolgáltat, rögzítésre kerülő adatok: a háztartásban egy főre jutó nettó jövedelem, érdeklődési körök.
A fenti adatok megadása önkéntes.

Adatkezelés célja

Szolgáltatás üzemeltetése:
azaz az alábbbiak:

a) az érintettek azonosítása, a többi érintettől való megkülönböztetése;

b) az érintettel való kapcsolattartás;

c) illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;

d) az érintett által igénybe vehető Szolgáltatások és részszolgáltatások azonosítása;

e) kiskorú érintettek védelme és jogosulatlan adatkezelés megelőzése;

f) a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;

g) az érintett által szolgáltatott adatok és információk alapján személyre szabott Szolgáltatások és részszolgáltatások nyújtása;

h) a Szolgáltatások fejlesztése érdekében statisztikák, elemzések készítése;

j) a Szolgáltatás ügyfélszolgálatán keresztüli ügyintézés és panaszkezelés;

k) a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;

l) reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.);

m) az érintett által szolgáltatott adatok és információk alapján személyre szabott ajánlat adása, illetve személyre szabott reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.);

t) az érintett viselkedésén alapuló algoritmusok segítségével, az anonimizált adatok felhasználása mellett, a weboldal látogatók végfelhasználói készülékén elhelyezett cookie-k és egyéb technikai megoldások segítségével érdeklődési kör alapú anonim csoportok létrehozása, és e besoroláson nyugvó csoportok segítségével célzott hirdetési és tartalmi (ún. remarketing), továbbá kényelmi szolgáltatások nyújtása, kifejezett hozzájárulás esetén regisztrációs adatokkal és egyéb, az érintett által szolgáltatott információkkal és adatokkal történő összekapcsolása;

u) a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége;

v) adat- és információbiztonság érdekében, továbbá a visszaélések szűrésére és megakadályozására biztonsági mentések és egyéb védelmi intézkedések, archiválás;

w) az elszámoltathatóság alapelve jegyében, a Central Médiacsoport kötelezettségeinek telesítését igazoló naplózások és dokumentációk;

x) a felhasználói élmény fokozása érdekében, a technikai és fejlesztési újdonságok bevezetése érdekében folyamatos fejlesztés, tesztelés és javítás;

Jogalap

A szerződés teljesítése, azaz a szolgáltatás nyújtása, GDPR 6.cikk (1 bekezdés) b) a szerződéskötéshez nem szükségszerű adatok esetében az érintett hozzájárulása, a t-x) pontok esteben jogos érdek alapján, illetve jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése céljából. A jogos érdek: A szolgáltatás biztonsága, felhasználói élmény fokozása,.

Adatkezelés időtartama

Az utolsó belépéstől számított 721 napig; illetve a regisztráció más módon való megszűnéséig tart. Részleteket lásd alább a 3. pontban!

A "SPAM, Közösségi" mappákban tárolt levelek száma legfeljebb 100 db lehet, és a beérkezéstől számított 30 napon túl nem tárolódnak. Amennyiben a mappa tartalma akár a darabszámot, akár a 30 napos időkorlátot túllépi, az időben legrégebbi levelek automatikusan törlésre kerülnek.A "Promóció" mappában tárolt levelek száma legfeljebb 300 db lehet, és a beérkezéstől számított 35 napon túl nem tárolódnak. Amennyiben a mappa tartalma akár a darabszámot, akár a 35 napos időkorlátot túllépi, az időben legrégebbi levelek automatikusan törlésre kerülnek. Amennyiben egy fiókba 60 napig nem lépnek be, a SPAM és Promóció mappa a 60. napot követően már nem fogad leveleket. Amennyiben a felhasználó 60. nap után bármikor belép, a mappák ismételten fogadnak majd levelet.

CitromailApp mobilalkalmazás útján történő regisztráció

Szükséges adatok: e-mail cím előtag (felhasználónév), vezetéknév, keresztnév, nem (csak az Android verzió esetén), irányítószám.

A regisztráció folyamatában alternatív e-mail cím is megadható.

A CitromailApp alkalmazás útján történő regisztrációt követően minden korábbiakban említett egyéb adat is megadható a weboldalon keresztüli belépést követően a "Beállítások » Személyes" menüpont alatt.

2. Reklám és egyéb marketing célú megkeresés

Kezelt adatok köre
  • vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, érdeklődési körök
  • amennyiben a felhasználói profilhoz kapcsolódóan a Felhasználó önkéntesen információt szolgáltat: iskolai végzettség, munkahelyi pozíció, mobiltelefon-szolgáltató, a háztartásban egy főre jutó nettó jövedelem, él-e gyermek a háztartásban
  • a Szolgáltató által küldött, és a postafiókban megnyitásra és olvasásra kerülő direkt marketing üzenetek jellemzői
Adatkezelés célja

Általános Adatkezelési Tájékoztató III.2.l), külön hozzájárulás esetén m)
A Felhasználók végfelhasználói készülékén elhelyezett cookie-k és egyéb technikai megoldások segítségével érdeklődési kör alapú besoroláson nyugvó, célzott hirdetési és tartalmi, ún. remarketing, továbbá kényelmi szolgáltatások nyújtása regisztrációs adatokkal történő összekapcsolás útján.

Jogalap

Az érintett hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama

A feliratkozás véglegesítése hiányában 48 óráig.

A hozzájárulás visszavonásáig, illetve a hozzájárulás megerősítése hiányában legfeljebb 3 évig.

Adattörlés

A hozzájárulás visszavonható a felhasználói Profilban, a levélben található link lekattintásával, továbbá a ugyfelszolgalat@citromail.hu e-mail címen, vagy a Central Médiacsoport Zrt. 1037 Budapest, Montevideo utca 9. postai címen. Kérjük, hogy minden esetben tüntesse fel:
"Citromail Direkt Marketing"

3. Egyéb adatkezelési tudnivaló

Címzettek

Info2007 Kft. 7621 Pécs, Irgalmasok utcája 5. (fejlesztő, üzemeltető)

Adatmódosítás, helyesbítés

A regisztrációs és profil adatok – ide nem értve az e-mail cím előtagot (felhasználó nevet) - a postafiókba történt belépést követően bármikor módosíthatók, a módosítást megelőző adatokat azonban nem archiváljuk.

Az iOS operációs rendszerű eszközökre telepített CitromailApp alkalmazásban a "Menü » [fogaskerék ikon]" menüpontban kizárólag az alternatív e-mail cím módosítására van lehetőség, minden egyéb esetben és adat vonatkozásában a weboldalon keresztüli belépés útján a "Beállítások » Személyes" menüpont alatt van lehetőség az adatok módosítására.

Adatmódosítás a ugyfelszolgalat@citromail.hu e-mail címen vagy a Central Médiacsoport Zrt. 1037 Budapest, Montevideo utca 9. postai címen kérhető

Adattörlés

A felhasználói postafiók és a benne tárolt adatok törlése az alábbi módokon lehetséges:

A regisztráció törlése a felhasználói fiókban a "Beállítások » Postafiók törlése" menüpont alatt kezdeményezhető, amely esetben a postafiókhoz való hozzáférés megszűnik, majd két hét türelmi idő elteltével a postafiók és regisztráció annak minden adatával együtt automatikusan törlésre kerül.

Ha a felhasználó törlésre jelöli a postafiókját, azaz a regisztrációját törli, akkor a fiók azonnal zárolásra kerül 14 napra, ekkor nem fogad leveleket és a felhasználó sem tud a továbbiakban belépni. A törlésre jelölt postafiók tartalma és a felhasználói adatok 14 napig maradnak a rendszerben változatlanul, majd visszaállíthatatlanul törlésre kerülnek.

Ha az Üzemeltető a felhasználó kérésére vagy más okból (pl. hatósági, bírósági utasításra, halálesetkor, szankciós jelleggel) törlésre jelöli a postafiókot, akkor a felhasználó által kezdeményezett törlési folyamattal azonos folyamat zajlik le. Adattörlés kezdeményezhető a ugyfelszolgalat@citromail.hu e-mail címen vagy a Central Médiacsoport Zrt. 1037 Budapest, Montevideo utca 9. postai címen is.

A nem használt postafiók automatikusan törlésre kerül. Ennek folyamata: Az utolsó belépés utáni 60 nappal a SPAM és Promóció mappa már nem fogad leveleket, az utolsó belépést követő 110 nap elteltével a teljes postafiók nem fogad leveleket, de a felhasználó be tud lépni továbbra is. Az utolsó belépés után 240 nappal a levelezése törlésre kerül, de a felhasználó be tud lépni továbbra is. Az utolsó belépést követő 720 nap elteltével a felhasználói adatokkal együtt a teljes postafiók is törlésre kerül, és a postafiókba a felhasználó a továbbiakban nem tud belépni, mert az nem létezik a továbbiakban. Ezen eseményig a felhasználó több értesítést kap, ha megadott alternatív e-mail címet, és a postafiókja felett rendelkezik.

A CitromailApp és a postafiók között engedélyezett és felépített kapcsolat megszüntethető a postafiókba weboldalon keresztüli belépést követően a "Beállítások » Alkalmazások" menüpontban, valamint az alkalmazás készülékről való törlésével. A törlési folyamat kihat a postafiók CitromailApp-on keresztüli elérési lehetőségére is.

Egyéb kezelt adatok köre

A nyereményjátékok kapcsán megvalósuló adatkezelésről az aktuális Nyereményjáték szabályzat ad tájékoztatást. Amely elérhető itt: XX

Adatbiztonság

A Central Médiacsoport Zrt. a belépési jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani. HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.

A Central Médiacsoport Zrt. a Drávanet Zrt.-nél telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

Adathordozhatóság

A felhasználó fiókjában található levelek felhasználó számítógépére történő mentésére a Szolgáltató lehetőséget biztosít, mely funkció igénybevételének módjáról leírás a weboldalon keresztüli belépést követően a "Beállítások » POP / IMAP" menüpontban található.

Naplózott adatok

A Central Médiacsoport Zrt. jogos érdeke alapján hibakereséshez, a visszaélések megakadályozása, a Szolgáltatás teljesítése és működésének ellenőrzése érdekében, valamint anonimizálást követően statisztikai célból folyamatosan naplózza és 100 napot követően törli a következő adatokat: látogatásának dátuma, időpontja, operációs rendszerének és böngészőjének adatai (user-agent string = böngésző technikai azonosító jelzése), a látogatott oldal és az IP cím

Külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgálók

Általános Adatkezelési Tájékoztató XIII. pont A), C), D), F) 2.

4. Cookie tájékoztatás

A részletes lista megtekintéséhez ill. elrejtéséhez: kattintson ide!


Cookie elnevezése Funkciója Időtartama Tárolt adatok, információk Adatkezelés célja Jogalap
__gfp_64b Gemius mérés biztosítása beállítástól számított 1000 nap domain hash forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
__utma Google Analytics azonosító cookie 2 év automatikusan generált numerikus azonosító forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
__utmb Google Analytics mérés munkamenet végén törlődik böngészés kezdetének időpontja forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
__utmc Google Analytics mérés 30 perc böngészés végének időpontja forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
__utmt_UA-egyediszám Google Analytics mérés 5 perc - forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
__utmz Google Analytics mérés 6 hónap azonosító és forgalmi forrás ha létezik forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
_ceMobileDetect_ automatikus hash eszköztípus azonosítás 1 év eszköz típusa forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
_goa3TC Hirdetés kiszolgálás (Adverticum) 10 év automatikusan generált alfanumerikus azonosító felhasználói komfort növelése jogos érdek
_goa3TS Hirdetés kiszolgálás (Adverticum) 10 év automatikusan generált alfanumerikus azonosító felhasználói komfort növelése jogos érdek
_goa3 Hirdetés kiszolgálá (Adverticum) 10 év automatikusan generált alfanumerikus azonosító felhasználói komfort növelése jogos érdek
CentralBT érdeklődési alapú csoportokba besorolás 1 év Automatikusan generált numerikus azonosító felhasználói komfort növelése jogos érdek
_vwo_uuid_v2 egyedi látogatók azonosítása 366 nap véletlenszerűen generált alfanumerikus azonosító forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
_vwo_uuid látogató azonosítás 10 év véletlenszerűen generált alfanumerikus azonosító forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
_vis_opt_exp_ID_combi A/B teszt verzió tárolása 100 nap egyetlen sorszám forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
_vis_opt_s böngésző újraindítások mérése 100 nap darabszám és egy elválasztó karakter forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
_vis_opt_test_cookie teszt cookie 366 nap az értéke mindig 1 forgalmi adatok rögzítése jogos érdek
_hjid látogató azonosítás 1 év véletlenszerűen generált alfanumerikus azonosító keresőoptimalizálás és remarketing jogos érdek
interstitial_shown hirdetés kiszolgálás 1 év az aktuális kampány azonosítója felhasználói komfort növelése jogos érdek
weather_city időjátrás előrejelzés 1 év a kiválasztott város azonosítója felhasználói komfort növelése jogos érdek
Továbbá az alábbi domainekről érkezik még cookie, melyekre a Central Médiacsoport Zrt.-nek ráhatása nincs:

adnxs.com, bidswitch.net, criteo.com, doubleclick.net, facebook.com, google.com, googleadservices.com, openx.net, rlcdn.com, rubiconproject.com, yahoo.com

A látogatottság méréséhez használt cookie-kban tárolt adatok véletlenszerűen generáltak, nem társíthatóak egy adott felhasználóhoz.Ezeket az adatokat maximum 30 napig tárolja az üzemeltető.

5. Érintetti jogok és jogorvoslatok

5.1 Az érintett tájékoztatáshoz fűződő joga

A Central Médiacsoportra és az általa végzett adatkezelésekre vonatkozó általános információkat a jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. Amennyiben az Egyedi Adatkezelési Tájékoztató ezt nem részletezi, az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Central Médiacsoport által az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az adott Szolgáltatás Felhasználási Feltételeiben, illetve az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt elérhetősége(ke)n, amelyre a Central Médiacsoport írásban köteles válaszolni 30 napon belül. Az érintett a kérelmét naptári évenként egy alkalommal, főszabályként ingyenesen nyújthatja be.

5.1.1 A Central Médiacsoport az érintett kérelmére kötelező tájékoztatást ad az alábbiakról

a) az adatkezelés célja;

b) személyes adatok kategóriái;

c) a személyes adatok forrása, és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e;

d) adatkezelés jogalapja;

e) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

f) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

g) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen;

h) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

i) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

j) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár;

k) ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó garanciákról.

5.1.2 A tájékoztatás jogának gyakorlása csak a GDPR 14. cikk (5) bekezdésében foglalt esetekben tagadható meg, a megtagadás okának pontos megnevezésével.

5.2 Az érintett hozzáférési joga

5.2.1 A Central Médiacsoport az érintett igényére visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést biztosít a személyes adatokhoz és a következő információkhoz:

a) az adatkezelés céljai;

b) személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

5.2.2 A Central Médiacsoport az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Central Médiacsoport az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó garanciákról.

5.3 Az érintett helyesbítéshez és törlés (elfeledtetéshez) való joga

5.3.1 Az érintett kérésére a Central Médiacsoport indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint – figyelembe véve az adatkezelés célját – az érintett erre irányuló kérése esetén biztosítja a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

5.3.2 A Central Médiacsoport az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az adatainak direktmarketing célú felhasználása ellen tiltakozik;

d) az érintett személyes adatainak kezelése jogszerűtlen;

e) a személyes adatokat a Central Médiacsoportra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére gyermekek számára nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

5.3.3 A jelen fejezetben foglalt jogok korlátozására csak a GDPR-ban írt kivételek fennállása esetén kerülhet sor, a korlátozás okának pontos megjelölésével. A Central Médiacsoport adatkezelése az Smtv. 10. §, az Mttv. 3., 4., 5. §-ai, a GDPR 17. cikk (3) bekezdés a) pontja és a 85. cikk (1)-(2) bekezdéseire tekintettel is történik, illetve történhet, azaz a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, mely esetekben az adattörlésre, illetve elfeledtetéshez való jog gyakorlására nincs lehetőség.

5.3.4 A Central Médiacsoport minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről vagy törlésről akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Central Médiacsoport tájékoztatja e címzettekről.

5.4 Az érintett adatkezelés korlátozásához való joga

5.4.1 Az érintett kérelmére a Central Médiacsoport korlátozza az adatkezelést, ha

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

d) az érintett jogos érdekén alapuló vagy közérdekű célból végzett adatkezelés ellen tiltakozott, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

5.4.2 A Central Médiacsoport minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi adatkezelést illető korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Central Médiacsoport tájékoztatja e címzettekről.

5.5 Az érintett adathordozhatósághoz való joga

5.5.1 Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Central Médiacsoport rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés a GDPR szerinti hozzájáruláson vagy szerződésen, mint jogalapon alapszik és az adatkezelés automatizált módon történik.

5.5.2 Az adathordozhatósághoz való jog alkalmazásának kizárására és korlátozására a GDPR szabályait kell alkalmazni. Ilyen eset, ha az érintett is nehézség nélkül hozzáfér ugyanahhoz az adathoz.

5.6 Az érintett tiltakozáshoz való joga

5.6.1 Az érintett bármikor tiltakozhat a saját helyzetével kapcsolatos okokból a közérdekű célból vagy jogos érdekből végzett adatkezelés ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a Central Médiacsoport a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

5.6.2 Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

5.7 Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

5.7.1 A Central Médiacsoport Szolgáltatásai többségénél nem alkalmaz kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló olyan döntést, amely az érintettre nézve joghatással jár vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érinti.

5.7.2 Amennyiben a Central Médiacsoport profilalkotást végez, azaz a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, viselkedéshez, tartózkodási helyhez kapcsolódó, vagy egyéb jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használja, illetve az érintetteket bizonyos kategóriába vagy csoportba sorolja, különösen a célból, hogy például érdeklődésüket vagy valószínűsíthető viselkedésüket elemezze és azokból előrejelzéseket készítsen, annak részleteiről minden esetben az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban ad tájékoztatást.

5.7.3 Amennyiben a Central Médiacsoport profilalkotást végez, azt minden esetben technológiai eszközökkel, emberi beavatkozás nélkül végzi, és 18 éven aluli személyekre nem alkalmaz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt.

5.7.4 A profilalkotás megkezdését megelőzően a Central Médiacsoport minden esetben adatvédelmi hatásvizsgálatot végez, meggyőződik arról, hogy az adatkezelési tevékenységei jogszerűek, tisztességesek és átláthatóak és tiszteletben tartják a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a pontosság és a korlátozott tárolhatóság elvét. Amennyiben az Egyedi Adatkezelési Tájékoztató ettől eltérő információt nem tartalmaz, a profilalkotás jogalapja az érintett kifejezett hozzájárulása.

5.7.5 Amennyiben a profilalkotás az érintettet jelentős mértékben érinti, jogosult arra, hogy az ne terjedjen ki rá. A Central Médiacsoport a Felhasználási Feltételekben, az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban vagy a Szolgáltatás keretén belül ad információt a profilalkotás során az alkalmazott logikáról, valamint hogy profilalkotás milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

5.7.6 A Central Médiacsoport megfelelő intézkedéseket tesz az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy a) amennyiben az megoldható, az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, b) álláspontját kifejezze, és c) a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

5.8 Jogorvoslati lehetőségek

5.8.1 A Central Médiacsoport akkor biztosítja a jogszabályok által előírt jogorvoslati igények előterjesztésének lehetőségét, amennyiben az érintett – a Central Médiacsoport vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolja személyazonosságát és a személyes adattal fennálló kapcsolatát. Az érintettek az adatvedelem@centralmediacsoport.hu címen fordulhatnak kéréseikkel a Central Médiacsoport adatvédelmi tisztviselőjéhez.2. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez (elérhetőségeik itt: https://birosag.hu/torvenyszekek), a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27.) is fordulhat vagy bejelentéssel illetve kérelemmel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400,naih.hu).

Megtalálhatóak a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztatójá-ban.

6. Jelen adatkezelési tájékoztató ezt megelőző változatai

II. Kötelező tájékoztatás

Citromail

E-mail:
ugyfelszolgalat@citromail.hu
Ügyfélszolgálat:
https://citromail.hu/ugyfelkapu
Segítség rendszergazdáknak:
https://citromail.hu/uzemeltetoi-segitseg

Adatfeldolgozó

Bégi & Bubi Bt.
Cím:
1151 Budapest Batthyány utca 34. fsz. 2.
Adószám:
26282101-1-42
Cégjegyzékszám:
01-06-793188

Adatkezelő, Üzemeltető

Central Médiacsoport Zrt.
Cím:
1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Levélcím:
1872 Budapest
E-mail:
info@centralmediacsoport.hu
Web:
www.centralmediacsoport.hu
Adószám:
25087910-2-41
Cégjegyzékszám:
01-10-048280
Bejegyző bíróság:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
adatvedelem@centralmediacsoport.hu
Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő:
Varga Zoltán, vezérigazgató

A Central Médiacsoport Zrt. a Drávanet Zrt.-nél telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.